Definitief advies V.O. en OnderwijsKundigRapport (OKR) groep 8 wordt meegegeven